0216 422 46 04 zafer@atabaski.com
09:00-19:00

Günümüzde en yaygın olarak kullanılan baskı tekniği olan ofset baskıda, bilgisayarda hazırlanan görüntü önce metal (alüminyum) bir kalıba aktarılır ve bu kalıp daha sonra baskı makinesine takılır. Su ve yağın birbirine karışmaması prensibi esas alınan bu baskı türünde metal kalıptaki görüntü, kauçuk adı verilen bir merdane aracılığıyla kağıt üstüne basılır.

Ofset baskı kalitesinin bugünkü seviyeye ulaşmasındaki en büyük etken, film+montaj gibi hem zaman alan hem de maliyeti arttıran bir ara işlemi tamamıyla ortadan kaldıran, bilgisayardaki görüntüyü doğrudan kalıba katarak CTP teknolojisinin ortaya çıkmasıdır.


Ata Baskı | Süblime Baskı | Serigraf Transfer Baskı | Dijital Baskı |Ofset Transfer Baskı |

Bu Web Sitesi YeniÇözüm E-Ticaret YeniSoft ile geliştirilmiştir.